Konya
+C

 

Yükleniyor...Duyurular

Birliğimizin görevleri arasında; belediyelerin menfaatlerini korumak, gelişmelerine yardımcı olmak, belediyelere rehberlik etmek, teknik ve idari bilgi ve deneyim değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla belediye başkanları ve belediye çalışanlarına yönelik eğitim, seminer, panel, bilgilendirme toplantısı gibi etkinlikler düzenlemek de yer almaktadır.

Devamını Oku Yorum (0) Hitler: 1406

   Ülkemizin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmış kişi sayısının artırılması ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2016-2017 akademik yılı duyurusu 4 Şubat 2016 tarihinde yayımlanmıştır.

Devamını Oku Yorum (0) Hitler: 1146

  Sempozyumun amacı, özellikle mekanı ilgilendiren politikalar belirlenirken birbirleri ile çelişebilen toplumsal, iktisadi ve çevresel öncelikler arasında kamu yararını en iyi gözeten kararları almak adına ne tür yeni yaklaşımlar geliştirilebileceğini tartışmaya açmaktır. Etkinlikte konunun kuramsal boyutları, bu alanda dünyada giderek kullanımı yaygınlaşan karar öncesi destek araçlarından biri olan “sürdürülebilirlik değerlendirmesi/stratejik çevresel değerlendirme” aracının çeşitli ülkelerde nasıl uygulandığına ilişkin deneyimler ve ülkemizde bu alanda yaşanan sorunlar ve atılan adımlar ele alınacak ve önümüzdeki dönem için çıkarımlar yapılacaktır.

 10. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu “Toplum, İktisat ve Çevre Üçgeninde Karar Vermek” temasıyla, 19 Şubat tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. Sempozyumla ilgili program ekte yer almaktadır
TEPAV 10. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu

Yorum (0) Hitler: 1195

22-26 Temmuz 2015 K.B.B Belediye Başkanları  Bilgilendirme Katılım Formu İçin Tıkla

Yorum (0) Hitler: 2239